Pejgamberi Alejhi Selam Me Këtë Porosi Na Bënë Me Dije Se..

Uncategorized

Pejgamberi alejhi selam me këtë porosi na bënë me dije se..Pejgamberi alejhi selam me këtë porosi na bënë me dije se besimtari më shum duhet të punojë se sa të bëjë pyetje e të polemizojë.Prej Ebu Hurejres r.a. transmetohet se ka thënë: E kam dëgjuar Pejgamberin a.s. duke thënë:– Nga gjërat që ju kam ndaluar largohuni,– gjërat që ju kam porositur zbatoni sa të keni mundësi.Ata që ishin para jush u bënë helaq (u zhdukën), sepse bënin shumë pyetje dhe kundërshtonin Pejgamberët e vet.Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *