Ilaçi Kundër Mësyshit Dhe Ma’gjisë (Si’hrit)

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë:Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet:1.Suren Fatiha: 7 herë.2.Ajetul Kursin: 7 herë.3.Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë.4.Suren Kafirun: 7 herë.5.Suren Ihlas: 7 herë.6.Suren Felek: 7 herë.7.Suren Nas: 7 herë.

Le të pinë nga ai ujë dhe le ta lanë trupin e tij. Le të vepron kështu tri herë në ditë, në mëngjes dhe drekë dhe mbrëmje, duke sjellë çdo herë ujë të ri dhe duke i fry! Le të vepron kështu për tri ditë rishtazi duke qenë i bindur se Allahu është ai që shëron!Kush ka në trupin e tij mësysh, do t’i largohet nga trupi, dhe kush ka sihër në trupin e tij, do t’i shka’tërrohet, kudo që është dhe sado që është i vjetër, me lejen e Allahut!!Nga arabishtja: Irfan JAHIU/albislam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *