A Dini Sa Vjeqarë Ishte Muhammedi (Alejhi Selam) Ka Filluar Të Zbres Shpallja?

Uncategorized

A dini sa vjeqarë ishte Muhammedi (alejhi selam) ka filluar të zbres shpallja? Kur ka filluar të zbres shpallja, Muhammedit a.s. i kishte dyzet vjet.Pejgamberi i fundit, Muhammedi a.s, u lind ne Mekke, ditën e hënë të REBIUL EVELIT, 20 prill 571. Babai i tij e ka pasur emrin Abdullah, kurse nëna Emine.Muhammedi a.s. e ka pasur edhe gjyshin i cili është quajtur Abdulmutalib dhe minxhen Ebu Talibin. Baba i Muhammedit a,s, Abdullahu ka ndërruar jetë dy muaj para lindjes së tij. Arabet e kan pasur traditë që fëmijët e tyre të vegjël t’i çojnë në fshate ku do të thithin ajër të pastër,kështu veproi edhe nëna e Muhammedit a.s., hazreti Eminja, e cila ia dha djalin e vet nje gruaje me emrin Halime, prej fisit Benu Sa’d.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *