3 Vepra që të fshijnë Mëkatet (Gjunahet) që keni bërë gjatë ditës

Uncategorized

3 Vepra që të fshijnë Mëkatet (Gjunahet) që keni bërë gjatë ditës

3 Vepra që të fshijnë Mëkatet (Gjunahet) që keni bërë gjatë ditës
“Me larjen e fytyres gjate abdesit, bien ose largohen te gjitha mekatet e syve te njeriut,
me larjen e duarve bien mekatet prej duarve te tij, me larjen e kembeve bien mekatet e kembeve te tij…, derisa te jete i paster prej te gjitha mekateve.

Per kete, kur Allahu e permendi abdesin, guslin dhe tejemumin, tha: “Allahu nuk deshiron t’ju krijoje ndonje veshtiresi, por deshiron t’ju pastroje” d.m.th: pastrim te jashtem dhe te brendshem, fizik dhe shpirteror,

“Dhe t’i plotesoje dhuntite e Tij ndaj jush qe te jeni falenderues.” (El Maide, 6)

Eshte e udhes per besimtarin qe kur te marre abdest, ta ndieje kete domethenie, qe abdesti i tij eshte shlyerje e mekateve te tij, me qellim qe permes ketij abdesti edhe te llogarite shperblimin tek Allahu i Madherishem.”

Sherh Rijadu Salihin, vell. II.
Shejh Uthejmin rahimehullah
PEr me shume ndjek videon ne vazhdim..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *