Tregon Pëllumb Pipero: Ja pse ata që e kanë kaluar Ko-ronen! Nuk duhet ta bëjnë vak-sinen…

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Unë kam pasur dhe kam mendimin se personat që e kalojnë ko vi d, me ose pa nevojshmëri klinike, jo vetëm përballin një sfidë, por edhe krijojnë imunitett natyral, i mjaftueshëm dhe i vlefshëm për një kohë relativisht të gjatë, ndoshta për gjithë jetën. Shty,pe rek.lam.en per ta le.xuar laj,min e plo.te..

Kjo ngelet për t’u parë natyrisht, ndaj mendoj se nuk e kanë të rekomanduar vaks-inimin, madje nuk e kanë as të nevojshëm edhe pse nuk ju bën dem, përkundrazi! Gjithsesi varet nga udhëzimet e OBSH dhe politikave lokale ta aplikojnë apo jo vak-sinën, në ketë rast unë do mendoja që ata të ishin fasha e fundit për ta aplikuar.

Duhet të bëjnë të njëjtin kujdes, pra të përdorin maskën, të ruajnë distancën dhe të kenë kujdesin e duhur për higjieenën e duarve. Madje ky kujdes duhet të na shoqërojë të gjithëve deri në fund të kësaj panddemie.

Mendoj se rezultatet e vak-sinimit duhen pritur pasi të vak/ sinohen së paku 20% e popullsisë, dhe fundin e shpejtë të panddemisë pasi të jenë vak sinuar mbi 60% e popullsisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *