Top Dhjetëshi I Shteteve Me Shumicë Muslimane Në Botë

Uncategorized

Në botë sot jetojnë më tepër se një miliardë e gjysmë muslimanë.Gazetari turk,Mehmed Nedim Aslan, kohë më parë, ka bërë një botim të veçantë mbi numrin e muslimanëve nëpër shtete të ndryshme të botës.Me këtë rast, sipas tij,ju sjellim listën e shteteve ku muslimanët përbëjnë shumicën e qytetarëve:1Indonezia–Numri i muslimanëve:207.000.102; me përqindje: 88,20 % 2.Pakistani –Numri i muslimanëve:159.799.666; me përqindje: 97 %3.India – Numri i muslimanëve: 151.402.065; me përqindje: 13.4 %

4. Bangladeshi – Numri i muslimanëve: 132.446.365; me përqindje: 88 % 5. Egjipti – Numri i muslimanëve: 70.530.237; me përqindje: 85 % 6. Turqia – Numri i muslimanëve: 63.963.953; me përqindje: 99 % 7. Nigeria- Numri i muslimanëve:64.385.994: me përqindje: 45 % 8. Irani – Numri i muslimanëve: 64.089.571; me përqindje: 98 % 9. Algjeria – Numri i muslimanëve: 32.999.883; me përqindje: 99 % 10. Maroku – Numri i muslimanëve: 32. 300.410; me përqindje: 99 % /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *