Si Duhet Te Ju Vendoset Emri Femijes Muslimane ..?

Uncategorized

Si duhet te ju vendoset emri femijes muslimane ?Nga kjo porosi mësojmë se besimtari duhet të jetë i kujdesshëm për emërtimin e fëmijës së vet.Prej Ebi Derdasë r.a. transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:Ditën e Gjykimit do të thirreni sipas emrit tuaj dhe të prindërve tuaj, andaj emërtoni fëmijët tuaj me emra të mirë.Transmetojnë Ebu Davudi dhe Hibbani. Allahu na bafte qe emrati ti kemi me perputhje me konditat Isalme dhe veprat ti kemi edhe me te bukra se emrat formal Allahume amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *