Si Duhet Ta Mbyll Diten Njeriu

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Si duhet ta mbyll diten njeriu.Njerëzit e mirë, më parë fillimin e ditës e shfrytëzonin për kete bote,Vazhdoni leximin ne kete Foto me poshte

fundin e saj për ahiretin (boten tjeter)!Kush e mbyll ditën me punë të mira, e gjithë dita i vlerësohet e mirë.Ibnul Mubarek ka thënë “Kush e mbyll ditën me përmendjen e Zotit, i shkruhet sikur e ka përmendur Zotin gjithë ditën”Prandaj siç ka thënë Hasen el Basri:“Ata, vlerësonin më shumë fundin e ditës, sesa fillimin e saj”Në hadith transmetohet “Punët vlerësohen sipas përfundimit të tyre”!Pra, kështu vlerësohet edhe dita e njeriut.Mirandi Shehaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *