Shumë Nga Vajzat Besojnë Se Mbulesa Nuk Është Obligim, Mirëpo..:

Uncategorized

Shumë nga vajzat besojnë se Mbulesa nuk është obligim, mirëpo:Nëse meditojmë pakëz, e vërejmë se i gjithë universi është i mbuluar..1.Toka është e mbuluar.2. Frutat posedojnë mbulesë.3. Shpata ruhet në mbrojësen e saj.4.Lapsi me ngjyrë nëse humb mbështjellësin i thahet ngjyra dhe hedhet në tokë pasiqë është i padobishëm.5.Molla nëse i hiqet lëvorja atëherë prishet.6. Bananeja nëse i hiqet mbeshtjellësja e saj bëhet e zezë.7.Pse nxënësit i mbëshjellin librat dhe fletoret? Që t’i ruajnë ato.8.Gruaja është lule e bukur, të gjithë e dëshirojnë atë, andaj duhet patjetër të ruhet me mbulesë.(Dr.Muhammed el-Arifi, Allahu e ruajtë!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *