Shkencëtarët Kërkonin Një “Gabim” Në Kur’an! Por…

Uncategorized

Shkencëtarët e Perëndimit u takuan për të zbuluar një gabim në Kur’an!!!U fokusuan tek ajeti:“Deri atëherë kur arritën mbi luginën e milingonave, një milingonë tha: O ju milingona, hyni në vendet tuaja që të mos u copëtojë Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju vërejtur.” (Neml, 18)Gabimi, siç pretendonin ata, ishte te fjala

“La jahtimennekum” – Që të mos u copëtojë.Thanë se gjëja, e cila copëtohet (thyhet) është çelik i ngurtë, e këto janë krijesa të gjalla nga mishi i butë.Dhe pse nuk ka thënë: “La jaf’asannekum” – Të mos ju shkelë.Pas kësaj, dy vjet më vonë të njëjtët shkencëtarë, zbuluan se dy të tretat e trupit të milingonës janë të përbëra nga material qelqi.“Ç’është me ju që Allahut nuk i shprehni madhërinë që e meriton?” (Nuh, 13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *