Profeti (Alejhi Selam) Ka Thënë: Më Garantoni Për Gjashtë Gjëra Që T’ua Garantoj Xhennetin..?!

Uncategorized

Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë: Më garantoni për gjashtë gjëra që t’ua garantoj Xhennetin..?Nga kjo porosi mësojmë se besimtari duhet t’i ketë gjashtë veti të çmuara që të fitojë Xhennetin.Prej Ajjad bin Samit r.a.transmetohet se Pejgamberi a.s.ka thënë:Më garantoni për gjashtë gjëra që t’ua garantoj Xhennetin.– Kur të flitni, thoni të vërtetën.– Kur të premtoni zbatojeni premtimin.–Kur t’ju lihet diçka emanet, çone në vend.– Ruani nderin tuaj.– Ruani sytë tuaj nga të shikuarit haram.– Ruani duart tuaja (nga të bërit keq).Transmeton Bejhakiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *