Pejgamberi (Alejhi Selam) I Ka Thënë: O Ebu Bekër, Kur Të Shohish Njerëzit Duke Bërë ..

Uncategorized

Nga kjo porosi mësojmë se besimtari nuk duhet harruar ahiretin, po ashtu nuk duhet t’i nënçmojë të tjerët.Prej Ebu Bekrit r.a. transmetohet se Pejgamberi alejhi selam i ka thënë:

O Ebu Bekër, kur të shohish njerëzit duke bërë gara pas dunjasë,ti kërko ahiretin dhe përmende All-llahun pranë çdo guri dhe druri, All-llahu do të përmend ty kur do ta përmendish Atë,mos nënçmo askend prej muslimanëve sepse atë musliman që ju e shihni (konsideroni) pa vlerë, ai tek All-llahu mund të jetë i vlefshëm.Transmeton Dejlemiu prej Aliut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *