Pejgamberi (Alejhi Seam) Ka Thënë: Kush Beson All-Llahun Dhe Ditën E Gjyk’imit Le Ta…

Uncategorized

Pejgamberi (alejhi seam) ka thënë: – Kush beson All-llahun dhe Ditën e Gjyk’imit le ta…Nga kjo porosi mësojmë se besimtari duhet të jetë i ndershëm i sjellshëm dhe fisnik.Prej Ebu Hurejres r.a transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:– Kush beson All-llahun dhe Ditën e Gjyk’imit le ta nderojë mysafirin.– Kush beson All-llahun dhe Ditën e Gjy’kimit le të mbajë lidhje të mira me farefisin e tij.– Kush beson All-llahun dhe Ditën e Gjy’kimit le të thotë fjalë të dobishme ose le të heshtë.Transmetojnë Abdullah bin Imam dhe Ahmedi në Zevaidin e tij me sened të mirë..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *