Nëse Dëshiron Që 70 Mijë Engjëj Të Luten Për Ty

Uncategorized

Nëse dëshiron që 70 mijë engjëj të luten për ty.Thotë i dërguari mëshirë për të gjtha botët -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:“Nuk ka ndonjë musliman që viziton një musliman në mëngjes, veçse për të do të luten 70 mijë engjëj deri në mbrëmje.E nëse e viziton në mbrëmje, do të luten për të 70 mijë engjëj deri në agim…”.Transmeton imam Tirmidhiu dhe e ka saktësuar imam Albani -Allahu i Madhëruar i mëshiroftë-.Eh sa madheshti e madhe kjo nga Allahu i Madheruar per robin e Tije lehtesim per perfitimin e shperblimit nga i Meshirshmi Meshirploti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *