Natën Është Një Orë, Nëse Besimtari Lutet Lutja Pranohet!

Uncategorized

Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet!Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet!Percillet nga Xhabiri Allahu qofte i kenaqeur me te se Profeti salAllahu alejhi we selam ka thene ” Naten eshte nje ore nese besimtari i lutet Allahut ne te,per miresi te kesaj bote dhe botes tjeter Allahu do ti jape, kjo ore eshte ne cdo nate ” Tranmeton Imam Muslimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *