Mos Flejë Pa I Thënë Këto Lutje:

Uncategorized

Mos flejë pa i thënë këto lutje:Nga 3 herë Kuleudhat ( Ihlas, Felek dhe Nas )Nga 4 herë thua ” O Zoti im, më ruaj nga dënimi i Xhehennemit”.Nga 4 herë thua ” O Zoti im, më dërgo në Xhennet”.Thuaje ” Ajetul- Kursin ” apo tespidoven e njohur nga disa…Lexojë 5 Ajetet e para të Sures El-Bekare!Thuaj ” O Zoti im, nëse vdesë më dërgo në Xhennet e nëse më ringjall më jep nga mirësit e Tua”.Flejë në krahun e djathtëMos harro qe fjala e fundit të jetë Shehadeti – LA ILAHE IL-ALLAH MUHAMMEDEN RESUL-ALLAHPërgatiti: Msc B. Ademi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *