Me kë do të martohet gruaja në xhenet?

Uncategorized

Me kë do të martohet gruaja në xhenet?
Shejh Iben Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) thotë:
“Nëse gruaja ka pasur dy bashkëshortë në dynja (pasi i ka vdekur njëri, është martuar përsëri) dhe futen në xhenet, ajo do zgjedhë mes tyre (se kë do për bashkëshortë). Atë që ajo do zgjedhë ai do jetë bashkëshorti i saj. Në hadith tregohet se ajo zgjedh atë që ka moralin më të mirë.”

Fetaua nurun ala ed-derb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *