Lutje Të Mira Kur’anore!

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Lutje të mira Kur’anore.Lutje të mira Kur’anore – “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23)– “O Zot, më fal mua, prindërit e mi, çdo besimtar që hyn në shtëpinë time dhe çdo besimtar dhe besimtare”. (Nuh: 28)– “Zoti ynë, pranoi prej neve (veprat tona), se me të vërtetë Ti je Dëgjues, i Ditur”.(El-Bekare: 127)– “dhe na i prano pendimet tona, se Ti me të vërtetë je Pranues i pendimeve dhe i Mëshirshëm”. (El-Bekare: 128)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *