Lutje për ta pasur Zotin të mjaftueshëm…

Uncategorized

Lutje për ta pasur Zotin të mjaftueshëm…
Hazret Ibrahimi a.s. këtë lutje e kishte bërë kur e hodhën në zjarr kundërshtarët e tij:[1]

حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَ نِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ

Neve na mjafton Allahu dhe sa Kujdestar i mirë është Ai![2]

[1] Sahih el-Buhari, kitab “Et-Tefsir, sure Ali ‘Imran”, hadithi nr. 4564.
[2] Kurani Famëlartë 3:174

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *