Lutja E Kuranit Që 100% Ju Mbron Nga CORONAVIRUSI

Uncategorized

Lutja E Kuranit Që 100% Ju Mbron Nga CORONAVIRUSI

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

ALL-LLAHU LA ILAHE IL-LAHU,EL-HAJ-JUL-KAJ-JUM,LATE?HUDHUHU SINETUN VE LA NEVM,LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL-ERD,
MEN DHEL-LEDHI JESHFEU INDEHU IL-LABI IDHNIHI,JA?LEMU MA BEJNE EJDEHIM VA MA HALFEHUM,VA LA JUHUTINE BI SHEJ-IN MIN ILMIHI IL-LA BIMA SHAE,VESIJA KURSIJ-JUHUS-SEMAVATI VEL ERDA ,VA LA JEUDUHU HIFDHUHUMA VA HUVEL ALIJ-JUL ADJIM

KURSIA/ All-llahu – s’ka zot pos Tij. I Gjalli, Vigjiluesi.Nuk e ze te koturit, e as gjumi.E Tija eshte ç’ka ne qiej dhe ‘ka ne toke.Kush mund te ndermjetesoj te Ai,pos me lejen e Tij,Ai e di se ç’po u ndodh? dhe ç’do t’u ndodh?

Dhe asgje nga dija e Tij nuk mund t? pervetesojn?e,pos sa tedoje Ai.Ndersa pushteti i Tij përfshin qiejt dhe tokën.
E nuk lodhet duke i ruajtur (mir?mbajtur),ngase Ai ështe i Larti, Madheshtori.

Ruaju nga ai i cili i përcjellë fjalët e huaja, sepse edhe tuat do t’ia përcjellë dikujt tjetër/Shperndajje/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *