Lista E Re E BE-Së / Qytetarët E Shqipërisë Dhe Kosovës Do Të Mbyllen Në Izolim Për Kaq Ditë

Kuriozitet

Lista E Re E BE-Së / Qytetarët E Shqipërisë Dhe Kosovës Do Të Mbyllen Në Izolim Për Kaq Ditë. Qytetarët shqiptarë nuk do të mund të udhëtojnë drejt Bashkimit Europian edhe për 15 ditë. Shqipëria dhe Kosova mbeten sërish jashtë listës së vendeve të treta me të cilat Bashkimi Europian rihap kufinjtë e jashtëm.

Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova, Bosnja Hercegovina nuk përmbushin ende kriterin kryesor të menaxhimit të pan demisë, që ka të bëjë me numrin e infe ktimeve për çdo 100.000 banorë,ditorja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *