Kur njeriu vd’es, i ndërpriten veprat e tij, përveçse nga tre gjëra..

Uncategorized

Kur njeriu vd’es, i ndërpriten veprat e tij, përveçse nga tre gjëra:Kur njeriu vd’es, i ndërpriten veprat e tij, përveçse nga tre gjëra: Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Kur njeriu vd’es, i ndërpriten veprat e tij, përveçse nga tre gjëra:sadakaja e rrjedhshme, dituria e dobishme prej së cilës përfitohet dhe një fëmijë i mbarë që lutet për të” Allahu na bafte te mundur qe te lejm dituri te hajrit per te tjerete, sadaka te rrjedhshme qe dikush te perfitoje nga ajo qofte burim i ujit, peme, rruge per lehtesim etj, dhe femije te udhezuar mire qe te luten per ne edhe ne te lutemi per prinderit tane.Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *