Kujdes nga ky veprin në namaz !!!

Uncategorized

Shejkhu dhe dijetari i madh i këtij ummeti, Muhammed bin Salih El Uthejmin -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:

“Leximi (i Kuranit dhe dhikrit) në namaz duhet të jetë patjetër me lëvizjen e gjuhës.

Nëse personi lexon me zemrën e tij (d.m.th me mendje) në namaz, kjo e bën të pa vlefshëm namazin”.

Mexhmuù Fetaua Ibn Uthejmin 13/156.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *