Kujdes! Ja 3 kategoritë e njerëzve që nuk mund ta marrin vakksinën kunder Ko vid (Foto)

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Njerëzit që kanë pasur histori të reaksioneve aler-gjike kërcënuese për jetën ndaj një vak-sine ose ushqimi, përjashtohen nga marrja e vak-sinës Vendimi u mor pasi 2 anëtarë të stafit të Shërbimit Shëndetësor Britanik patën një reaksion aler-gjik pas vak-sinimit. Shty,pe rek.lam.en per ta le.xuar laj,min e plo.te..

Gratë shtat/zëna që dëshirojnë ta marrin vak sinën, këshillohen që të presin derisa të linddin. Edhe atyre që po përpiqen të mbeten shtat/zëna, u sugjerohet të presin të paktën tre muaj pas marrjes së dozzës së dytë para se të tentojë fekondimin.

Femijett dhe të rinjtë nën 1-vjeeç, Aktualisht, ka të dhëna shumë të kufizuara për vak sinimin tek adoleshentëtt. Ndërkohë, informacioni për fëmijëtt më të vegjël është tërësisht inekzistentt, pasi nuk ishte përfshirë në studimet kliniike.

Sidoqoftë, i njëjti komitet shtoi se kur të mbarojnë studimet do të kemi një informacion më të qartë mbi sigurinë dhe efikasitetin e vak sinave në këto kategori njerëzish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *