Ku Qëndron Allahu?

Uncategorized

Ku qëndron Allahu?Allahu është mbi Arsh, mbi qiej. Allahu thotë: “(Ai është) Mëshiruesi që qëndron mbi Arsh.”(Taha:5)Muhamedi ﷺ thotë:“Allahu ka shkruar në libër para se të krijojë krijesat:“Mëshira Ime e mbulon zemërimin Tim”. Kjo është shkruar tek Ai mbi Arsh (Fron).” (Transmeton Buhari).Ai që mohon qënien e Allahut mbi Arsh kundërshton Kur’anin dhe Sunetin.Pra Allahu thotë: “(Ai është) Mëshiruesi që qëndron mbi Arsh.” (Taha: 5) Muhamedi ﷺthotë:“Allahu ka shkruar në libër para se të krijojë krijesat:“Mëshira Ime e mbulon zemërimin Tim”. Kjo është shkruar tek Ai mbi Arsh (Fron).” (Transmeton Buhari).Ai që mohon qënien e Allahut mbi Arsh kundërshton Kur’anin dhe Sunetin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *