Koha Kur Duhet Bere Dhikri I Mengjesit Dhe Mbremjes:

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Koha kur duhet bere dhikri i mengjesit dhe mbremjes:Ibn Kajim el Xheuzije (Allahu e meshirofte) thote:Allahu i Lartesuar ka thene:“Madhëroje Zotin tënd e falënderoje Atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit.” Kaf 39.Kjo e sqaron ate qe eshte permendur ne hadithe: Kush thote ne mengjes dhe ne mbremje keshtu…apo ashtu…qellimi eshte:Para lindjes se diellit dhe para perendimit te tij. Pikerisht koha mes sabahut dhe lindjes se diellit dhe ikindise dhe perendimit te diellit.

Ne nje ajet tjeter Allahu i Madheruar thote: “Lartësoje Zotin tënd me falënderim, në mbrëmje dhe mëngjes!” Gafir 55.Me mengjesin eshte per qellim fillimi i dites ndersa me mbremje fundi i saj dhe se keto dhikre kohen e kane pas namazit te sabahut si dhe pas namazit te ikindise.[Uabilu es Sajib fq 200, per me teper shih edhe librin el Edhker te imam Neveviut 3/74,75,100].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *