Kjo E Largon Njeriun Nga Zj’arri I Xhehenemit..

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Kjo e largon njeriun nga zj’arri i Xhehenemit..I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene:“Kush mundet prej jush te mbrohet nga zjarri qofte dhe duke dhene lemoshe gjysme kokerr hurme, le ta beje ate.” MuslimiImam Neveviu (Allahu e meshirofte!): Ne hadith ka nxitje per dhenien e lemoshes. Dhe se dhenia pak e saj eshte shkak per te shpetuar nga zjarri i Xhehenemit.El-Minhaxh (1/103)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *