Ja Kush mund të udhëtojë drejtë BE-së?

Uncategorized

Shkaku i pandemisë, kufijtë e BE-së do të vazhdojnë të jenë të mbyllur për kosovarët që kanë viza, edhe pas rishikimit të listës së vendeve të treta, që është ndërmarrë në fillim të javës. Shty,pe rek.lam.en per ta le.xuar laj,min e plo.te..

Një burim brenda Këshillit Evropian i ka dhënë KOHËS se gjatë rishikimit, lista nuk ka pësuar ndonjë ndryshim.
“Rishikimi i listës së vendeve të treta, qytetarët e të cilave mund të udhëtojnë në vendet e treta, është kryer në fillim të javës dhe ajo ka mbetur e tillë (pra, nuk ka pasur ndryshime)”, ka thënë ky burim.

Rekomandimet e Këshillit megjithatë nuk janë instrument obligativ, pasi që autoritetet e shteteve anëtare mbesin përgjegjës për zbatimin e këtyre rekomandimeve.
Shkaku i pandemisë së koronavirusit, Bashkimi Evropian kishte mbyllur kufijtë për shumë vende të treta.

Kufijtë e brendshëm të bllokut evropian, pra ato mes shteteve anëtare ndërkaq ishin rihapur prej Shty,pe rek.lam.en per ta le.xuar laj,min e plo.te..

Kufizimet nuk vlejnë për ata që kanë vendbanim në shtetet e Bashkimit Evropian, për disa kategori tjera si mjekët, studentët, diplomatët apo shoferët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *