Ja çfarë do të ndodhë me Vaksinën në GJERMANI dhe kush do ta marrë në fillim !

Uncategorized

Në Gjermani, përdoruesit dhe personeli në shtëpitë e të moshuarve dhe qytetarët mbi 80-vjeç do të vaksinohen së pari kundër koronavirusit.Shty,pe rek.lam.en per ta le.xuar laj,min e plo.te..

Kjo është parashikuar nga rekomandimet e ekipit të ekspertëve në dokumentet e të cilëve Reuters kishte qasje.

Grupet e tjera me përparësi janë punëtorët shëndetësorë, siç janë ata që punojnë në institucionet e urgjencës mjekësore

Si dhe personeli që trajtojnë grupe të cenueshme…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *