Gjate Shetitjes Me Parashute, I Ndalet Fr,Yma Dhe Ajo Qe I Ndodhi Do Te Ju Sho.Koje (VIDEO)

Uncategorized

Një burrë që shkoi në një udhëtim me paragliding për herë të parë në jetën e tij papr itm as gjeti fr ik ë duke ka për cy er shpirtrat e tij ave ntur es ke. Edhe kur burri po xhiron përvojën e tij me një shkop selfie,Shty,pe rek.lam.en per ta shikuar videon e plo.te..

ai an ko het për marrje fry me dhe fri kë nga lartësia. Ai bëhet aq i dës hpër uar, sa ai i kërkon ekspertit të par,aglid,ing që ta zbresë në vend të parave shtesë. Njeriu gjithashtu nuk arrin të ndjekë udhëzimet e ekspertit të paragliding, por në fund të fundit të dy zba,rkojnë në mënyrë të sigurt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *