E fundit! Pritej të hapeshin, BE merr vendimin e papritur për kufijtë

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Shqet ësimi mbi përh apjen e vari anteve të r eja të koro navir usit, detyron Bashkimin Europian të shtrëngojë ma sat e udhëtimeve. Kufijtë e brendshëm mbeten të hapur, por lëvizjet jo të domosdoshme nuk këshillohen. Shty,pe rek.lam.en per ta le.xuar laj,min e plo.te..

Gjithashtu, pikat e nxehta të infe ktimeve me Co v id-1 9 brenda unionit do të kategorizohen si “zona të kuq ërremta” dhe udhëtarët që do të vijnë prej andej do t’u nënshtrohen te steve dhe kara ntinës.

“Kemi rritje të infe ktim eve rreth Europës dhe variantet e reja po përhapen në kontinent. Propozojmë krijimin e një kategorie të re, “zona e kuq erremtë”, e cila tregon se në këtë zonë vi rusi qarkullon në nivele shumë të larta. Personat që do të udhëtojnë nga kjo zonë, do të duhet të kryejnë tes tin para nisjes dhe t’i nënshtrohen karantinës pas mbërrit jes. Por përballë kësaj situatë serioze shënd etësore, udhëtimi nuk është i këshilluar”, tha presidentja e KE, Ursula Vond Der Leyen.

Masat e reja u rekomanduan nga Agjencia Europiane për Kontrollin dhe Para ndalimin e S ëmu ndjeve.
Kancelarja Merkel, gjithashtu, u kërkonte prej ditësh kolegëve të binin dakord mbi kontrollet shënde tësore në ku fi, me te ste e kar anti na shtesë.

Me rigoroze tregohet Franca, e cila njoftoi se nga mesnata e së dielës, të gjithë shtetasit e BE do të duhet të bëjnë te stin para nisjes për në Francë.
Masat e reja janë një god itje në ze mër për ve ndet turi stike, të tilla si Spanja, Greqia dhe Malta, të shqetësuara për ekonomitë e tyre në prag të se zonit pranverë-verë.

Shtetet kanë propozuar idenë e një pasaporte vak sin imi për të lejuar zhvendosjet mes shteteve. Por presidenti i Këshillit Europian tha se ideja do të shqyrtohet me kujdes, por jo në këtë moment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *