Çka Eshte Abdesti, Dhe Cka Nenkupton Ai?

Uncategorized

Abdesi nënkupton pastrimin e pjesëve të caktuara të trupit për kryerjen e veprimeve të ndryshme fetare islame.All-llahu xh.sh. e ka bërë abdesin kusht kryesor për faljen e namazit.Këtë mund ta vërtetojmë me fjalët e All-llahut xh.sh. ku thotë:”O ju që besuat!Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla;fërkoni kokat tuaja, e këmbët lani deri në dy zogjt”.[1]Po ashtu në këtë rast mund ta përmendim edhe fjalën e Pejgamerit a.s. ku thotë:”Nuk e pranon Allahu namazin e ndonjërit nga ju deri sa ai të mer abdes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *