Cfarë Është Për Qëllim Me Sprovat E Jetës Dhe Vde’kjes ?

Uncategorized

Pytje Cfarë është për qëllim me sprovat e jetës dhe vde’kjes?Pyetje:Cfarë është për qëllim me sprovat e jetës dhe vde’kjes ? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): “Sprovat e jetës” janë fitnet që i shfaqen njeriut gjatë jetës së tij.E ato janë të shumta.“Sprovat e vde’kjes” është se robi do sprovohet në va’rrin e tij.Pra, atij do i vijnë dy engjëjt dhe do e pyesin atë.Allahu na ruajt nga sprovat e dynjas dhe ahiretit Allahume amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *