A Lejohet Betimi Në Emër Të Krijesave?

Uncategorized

A lejohet betimi në emër të krijesave?Jo nuk lejohet betimi në emër të dikujt tjetër veç Allahut.Allahu thotë:“Thuaj:“Po, pasha Zotin tim, patjetër do të ringjalleni.” (Tegabun: 7) Muhamedi alejhi selam thotë: “Kush betohet në dikë tjetër veç Allahut ka bërë sh’irk.” (Transmeton Ahmedi. Hadithi është i vërtetë.)“Kush don të betohet, le të betohet në emër të Allahut ose le të hesht.” (Transmeton Buhari dhe Muslimi.)Betimi në emër të Pejgamberëve apo eulijave është sh;irk i madh në rast se ai që betohet beson se nëse betohet rrejshëm në Pejgamberë apo eulijatë këta të fundit do të hakm erren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *