A Do T’i Shkosh Allahut Në Ditën E Gjyk’imit Më Një Vepër Ma Të Mirë?

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

A do t’i shkosh Allahut në Ditën e Gjy’kimit më një vepër ma të mirë?A do t’i shkosh Allahut në Ditën e Gjy’kimit më një vepër ma të mirë?Profeti, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Kush e thotë këtë lutje në mëngjes dhe në mbrëmje: subhanallahi ue bihamdihi njëqind herë, nuk vjen në Ditën e Kia’metit ndokush me diçka më të mirë se ky, përveç atij i cili ka thënë si ky apo ka thënë më tepër.” Allahu na bafte nga ata qe bejm kete veper te mrekullushme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *