A Dëshiron Të Kesh Shpërblim Si Te Atij Që Falet Gjithë Natën?

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

A dëshiron të kesh shpërblim si te atij që falet gjithë natën?A dëshiron të kesh shpërblim si te atij që falet gjithë natën?I Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:“Kush e fal namazin e jacisë me xhemat, është si ai që gjysmën e natës e kaloi në namaz, ndërsa ai që e fal namazin e sabahut me xhemat, është si ai i cili është falur tërë natën.”(Marrë nga përmbledhja e haditheve “Rijadus-Salihin”, 591)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *