3 Shenjat Që Tregon Se Po Të Afrohet Vd’ekja

Uncategorized

Thuhet se njërit nga Pejgamberëve meleku i vde’kjes i kishte premtuar se do ta paraljmërojë me dy ose tre delegatë.Kur i kishte ardhur Exheli, meleku i vdekjes kishte ardhur. Ai Pejgamber i kishte thënë se a nuk do të më paralajmëroje?!Ai u përgjigj: Po, e bëra.1-Zbardhja e qimeve tua pasi që i kishe të zeza.2-Dobësia e trupit tënd pasiqë ishe i fuqishëm.3-Shtrembërimi i trupit tënd pasiqë ishte i drejtë.Këta janë paralajmëruesit për çdo bir të Ademit para vd’ekjes.Allahu na mundesofte qe te kemi nje perfundim te mire dhe se fjala yne e fundit me te dal nga kjo bote le te jete La Ilahe IlAllah Muhammeden ResulAllah.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *